Zakoni / Propisi / Info

IKPS

PROPISANI OBRAZAC IKPS
Obrazac popunjava Kupac prvog stana u dva primerka i na istima vrši overu potpisa kod javnog beležnika ili u sudu.