Zakoni / Propisi / Info

RFN

PROPISANI OBRAZAC
Podnosi si ga Kupac prvog stana, ukoliko se radi o prvom prmetu, novogradnji i pod uslovom da je Prodavac poreski obveznik u sisitemu PDV. Pravo na povrćaj PDV ostvaruje se pod istim uslovima  kao i kod lica  koja ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza, s tim da se ovde po prijavi Kupca, vrši refundacija plaćenog PDV od strane nadležne poreske uprave. Prijavljuje se nadležnoj poreskoj upravi prema sedištu Prodavca.