Zakoni / Propisi / Info

O-11

PROPISANI OBRAZAC
Podnosi se naležnj službi RS RGZ Službi za katstar nepokretnosti po mestu nalaženja nepokretnosti. Popunjava je Kupac svojim podacima. 
Prema našim pozitivnim propisima pravo svojine se stiče samo upisom u javne knjige, katastar i u tom smislu preporuka je da se ova Prijava podnese odmah po zaključenju Ugovora o prodaji nepokretnosti.