Zakoni / Propisi / Info

PPI 2

PROPISANI OBRAZAC
Preporuka je da se porez na imovinu prijavi po promeni adrese prebivališta, odnosno kada se Kupac prijavi u MUP-u, na novoj adresi, radi dobijanja poreskih olakšica.